Tento kurz umožňuje základní seznámení s e-learningovými programy společnosti AKORD.

Kurz obsahuje základní informace o e-learningu. Kurz muže být použit samostatně nebo je součástí vzdělávání tvůrců, tutorů a správců LMS Moodle.